ทำความเข้าใจ Offer

1. ทำความเข้าใจการ Create Offer

ทำความเข้าใจ Offer ตอนที่ 1

ตรวจสอบชื่อ Master

ตรวจสอบจำนวนผู้ติดตาม

กำไร-ขาดทุนของ Master

Master สามารถแก้ไขค่า Fee ได้ตามอัธยาศัย

ตรวจสอบชื่อและเลข MT4 ของมาสเตอร์

สร้าง Offer ได้ที่ Create

รายการ Offer และการแก้ไข

2. ทำความเข้าใจภายใน Offer

ทำความเข้าใจ Offer ตอนที่ 2

ลูกค้าสามารถตั้งชื่อได้ตามอัธยาศัย

Master สามารถเปลี่ยนชื่อ Offer และประเภทการมองเห็น Offer ได้

การมองเห็นมี 2 ประเภท : Private ลูกค้าอื่นๆไม่สามารถมองเห็น Offer นี้และติดตามได้ **Offer นี้ ติดตามได้เฉพาะผู้ที่ได้รับลิงก์จาก Master, Public ลูกค้าอื่นๆสามารถมองเห็น Offer และติดตามได้

Master สามารถแก้ไขค่า Fee ได้ตามอัธยาศัย

ค่าบริหารจะแสดงให้ Follower มองเห็นและพิจารณาก่อนติดตาม

Master สามารถกำหนดขั้นต่ำการติดตามด้วย Balance ได้

กำหนด % ให้กับตัวแทนสาธารณะ หากไม่มี ค่า Fee จะเข้าพอร์ท Master

Master สามารถกำหนด % การได้รับค่า Fee ให้กับตัวแทนเพิ่มเติมได้ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่ @QRS Global

ลิงก์การติดตาม ที่ใช้สำหรับการติดตาม Offer นั้นๆของมาสเตอร์

หมายเหตุ : กำหนดอายุการใช้งานลิงก์ได้

ลูกค้าสามารถระบุชื่อของลิงก์ได้ตามความเหมาะสม

กำหนดอายุใช้งานของลิงก์

ระบุเลขตัวแทน