QRS GLOBAL

COPYTRADE

QRS
คู่มือการเป็น Master

ขั้นตอนที่ 1 : ให้ลูกค้ากดเข้าที่คัดลอกการซื้อขายที่หน้า CRM

ขั้นตอนที่ 2 : สมัครเป็น Master โดยกดที่ New Provider

ขั้นตอนที่ 3 : สร้าง Offer เพื่อกำหนดเงื่อนไขการติดตาม

ขั้นตอนที่ 4 : ระบุข้อมูลภายใน Offer

ขั้นตอนที่ 5 : เช็คลำดับตนเองได้ที่ Rating