COPYTRADE

QRS
คู่มือการใช้งาน Private Link

ขั้นตอนที่ 1 : ให้ลูกค้ากดเข้าที่คัดลอกการซื้อขายที่หน้า CRM

ขั้นตอนที่ 2 : เมื่อล็อคอินแล้วจะเข้าสู่หน้าแรก

ขั้นตอนที่ 3 : กดลิงก์ที่ได้รับเพื่อเข้าสู่หน้าสมัครติดตาม Master

ขั้นตอนที่ 4 : กด Activate เพื่อเปิด Copy Trade Master

ขั้นตอนที่ 5 : ตรวจสอบ Master ที่ติดตามแล้วได้ที่ My Portfolio